Tandem

Uuden kielen opiskelu on helpointa ja mukavinta kaverin kanssa! Kajaanin Työvoimayhdistys on avannut ilmoittautumiset Tandem-kieliopiskeluparien muodostamiseksi. Tandemissa kaksi erikielistä ihmistä opettaa toisilleen omaa kieltään keskustelemalla. Etsimme innokkaita ihmisiä ja kartoitamme kielitoiveita. Tandem on erinomainen mahdollisuus, jos tahdot oppia suomea tai olet suomea puhuva, joka tahtoo oppia uuden kielen.

Täytä lomake ja kerro meille, mitä kieltä puhut ja mitä kieltä tahtoisit opiskella. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen toimisto@ktyry.fi tai ottamalla yhteyttä Mari Saarenpäähän, puh: 044 702 8670. Muodostamme parit syksyllä kiinnostuneiden osuvuuden mukaan. Ilmoittautumisaikaa on 31.08.2023. saakka.

//

Learning a new language is easy and fun with a friend! Kajaanin Työvoimayhdistys has opened up a registration to bring together tandem language study partners. In Tandem studies, two people with different languages teach each other their own languages by discussion. We are searching for eager learners and are surveying people’s wishes for what languages they are hoping to learn. Tandem is a fantastic opportunity, if you want to learn Finnish or or you speak Finnish and want to learn a new language.

Fill out the form and tell us your first language, and what language you would like to learn. You can also send an email at toimisto@ktyry.fi or contact Mari Saarenpää, phone: 044 702 8670. We will form the pairs in fall depending how the registered wishes match up. Registration period lasts until 31.08.2023.

 

Tandem ilmoittautuminen / Tandem registration
Laita kielet tärkeysjärjestykseen (tärkein ylimmäksi ja vähiten tärkein alemmaksi)