Työtön – miten huolehdit toimeentulostasi poikkeusoloissa?


Koronavirusepidemian vuoksi työttömyyskassojen ja Kelan etuuksien käsittelyyn saattaa tulla viiveitä. Mikäli olet työtön tai olet joutumassa lomautetuksi, seuraavassa vinkkejä, miten voisit menetellä

tilanteessasi.

Työttömänä tai lomautettavana olevan tavanomaiset, ensisijaiset etuudet ovat työttömyyskorvaus ja yleensä myös ruokakunta- ja asuntokohtainen asumistuki. Jotta saat työttömyyskorvausta, sinun on pidettävä työnhakusi voimassa Te-palveluissa.

Mikäli työttömyyskorvauksen käsittely viivästyy pahasti Kelassa tai saat karenssin, etkä voi huolehtia toimeentulostasi esimerkiksi muista varoistasi, hae Kelasta toimeentulotukea.

Perustoimeentulotukea myönnetään yleensä hakemuksen saapumiskuukauden tai seuraavan kuukauden alusta alkaen. Perustoimeentulotukipäätös tehdään käytettävissä olevien menojen sekä mahdollisten tulojen ja varojen mukaan.

Muistathan että myös perustoimeentulotukeen sisältyy velvollisuus pitää työnhaku voimassa TE-palveluissa. Kela voi laskea perustoimeentulotuen perusosaa määräajaksi 20-40% mikäli
työnhakuvelvoitetta ei täytä ja mikäli leikkaaminen katsotaan kohtuulliseksi.

Tarkista oikeutesi perustoimeentulotukeen osoitteessa kela.fi/laskurit. Saat tarkemmat ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseksi samasta osoitteesta.

Hae tuet ajoissa. Tällä hetkellä voimassa oleva valmiuslaki mahdollistaa lakisääteisistä käsittelyajoista joustamisen. Huomioi tämä etenkin hakiessasi perustoimeentulotukea, jonka lakisääteinen seitsemän
arkipäivän käsittelyaika saattaa pidentyä. Myös sosiaalitoimen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyajat saattavat pidentyä.

Mikäli tarvitset elämäntilanteesi vuoksi perustellusti kiireellisesti perustoimeentulotukea, tee hakemus Kelan puhelinpalvelussa 020 692 207. Tällöin päätös pyritään antamaan mahdollisimman pian.

Linkkejä:
TE-palvelut: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/index.html
Kela, yleinen asumistuki: https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Täydentävä – ja ehkäisevän toimeentulotuki haetaan asuin/opiskelukunnasta. Pääsääntöisesti suositellaan, että täydentävää- tai ehkäisevää toimeentulotukea hakevilla olisi päätös Kelan
myöntämästä perustoimeentulotuesta. Päätös voi olla myönteinen tai hylkäävä, tarkoitus on että menot ja tulot on selvitetty ensin Kelan toimesta. Kuitenkin, jos sinulla on perusteltu syy siihen, miksi sinulla ei ole Kelan perustoimeentulotuen päätöstä, voit hakea suoraan täydentävää/ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

Täydentävän toimeentulotuen käsittelee kunnan sosiaalitoimi. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

1. muut kuin Kelan myöntämän perustoimeentulotuen muihin perusmenoihin kuuluvat asumisesta aiheutuvat menot.
2. henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.


Ehkäisevän toimeentulotuen käsittelee kunnan sosiaalitoimi. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuensaajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi,
ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuensaajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Kirkon diakoniatyöstä tukea.
Kirkon diakoniatyön yhtenä tavoitteena on auttaa ihmisiä akuutin hätätilanteen yli. Diakoniatyön antama talous- ja muu neuvonta sekä tuki voi olla myös pitkäkestoista. Diakoniatyö auttaa, vaikka et olisi kristitty tai kuuluisi kirkkoon. Voit hakea apua siitä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta, jonka alueella asut.

Lisää tietoa Evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöstä.
Monet järjestöt ja kirkko jakavat myös ruoka-apua, netistä löytyy usein lisää tietoa kotikunnassasi ruokaapua jakavista paikoista. Tietoa saa myös kirkon diakoniatyöltä ja yhdistyksiltä.

Sosiaalipäivystys auttaa hätätilanteessa kaikkina vuorokauden aikoina
Lakisääteistä sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireellisiä palveluja on saatavissa
kaikkina vuorokauden aikoina.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi hoivaa vaille jääneet lapset, nuoret ongelmineen tai vanhukset, joiden kunto heikkenee äkillisesti.

Kiireellisinä sosiaalipalveluina on pystyttävä järjestämään myös mm. kiireellistä majoittamista, taloudellista tukea ja muita välttämättömiä palveluja tarpeen mukaan.

Mikäli tarvitset lisäneuvoja tukien hakemisessa tai oman alueesi palvelun löytämisessä, voit olla yhteydessä Työttömien keskusjärjestön ja Ehyt ry:n Terveydeksi-hankkeen sosiaalipalveluohjaaja Veera Luotoon
sähköpostitse: veera.luoto@tyottomat.fi

Facebookissa Veeran tavoittaa nimellä Veera Työkykykoordinaattori. Voit laittaa kaveripyynnön ja kysymyksesi viestillä. Muistathan että sähköposti ja Facebook eivät ole suojattuja, eli älä laita viestiin henkilökohtaisia tietojasi. Muistahan myös että hanketyöntekijä antaa vain neuvontaa, ei siis tee viranomaistehtäviä- eikä päätöksiä.

Terveyspalveluissa neuvontaa antaa hanketyöntekijä Ulla-Maija Kopra: ulla-maija.kopra@tyottomat.fi ja Facebookissa Ulla Työkykykoordinaattori.


 

Työttömien Keskusjärjestö ry
Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki. Puh. 040 547 7090 • Y-tunnus 1003909-9