Ideariihi kyselyt

Hei! Ideariihiä varten toivoisimme vastauksia oheisiin kyselyihin. Erityisesti toivomme vastauksia sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät pääse paikan päälle. Lomakkeet ovat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Kajaanin työvoimayhdistyksen toiminnan kehittämisen kysely

Survey for the development of Kajaani Labor Association’s activities

Опрос для членов Трудового объединения Кайяни

Vastaa